The Synesthesia Battery

Domů | Login


Synesthete.org has been moved to the University of Sussex. We believe the move has been successful but please double check the site is working as you would expect before running participants. Please check the data appears as you would expect, because data cannot be retrospectively retrieved. There is no technical support but if you find problems please submit a bug report to our online bug report form.

Co je synestézie?

Synestézie se projevuje prolínáním pocitku pri smyslovém vnímání: stimul v jednom smyslovém orgánu (napr. sluchu) mimovolne vyvolá pocitek/prožitek v dalším smyslovém orgánu (napr. zraku). Stejne tak vnímání tvaru (napr. písmena) muže vyvolat neobvyklý vjem v témž smyslovém orgánu (napr. barvu).

Co je to Baterie test? synestézie?

Tato baterie poskytuje standardizovaný soubor otázek, testu a merení. Toto testování je k dispozici všem badatelum ci synestetikum, kterí ho mohou vyuzít pro úcely svého výzkumu. Vaše údaje budou zcela duverné, budete je moci pouzít pouze Vy a výzkumný pracovník, pokud uvedete jeho platnou e-mailovou adresu.

Jste jiz zaregistrován/a?
Přihlaste se zde

E-mail:
Heslo:
 Zapomněl/a jste heslo?

Take The Pretest

Register As Synesthete

Preview The BatteryChange Language?

english german italian chinese french hebrew russian czech greek korean turkish

Jste synestetik?

Nejste si jist/a, že jste synestetik? Chcete-li znát odpověď, kliknÄ›te sem a odpovÄ›zte na pár úvodních otázek. Jestliže si myslíte, že jste synestetik (nebo jste pÅ™esvÄ›dčen/a, že byste jím mohl/a být), zaregistrujte se zde a začnÄ›te s dotazníkem. Po ukončení dotazníku budete automaticky pÅ™esmÄ›rováni na on-line softwarové testy, pÅ™íslušné pro Váš typ synestézie.

Jestliže jste již dÅ™íve vyplnil/a nÄ›které z testů nebo byste rád/a pokračoval/a s nedokončenou sadou,  pÅ™ihlaste se zde k dokončení sady a k zobrazení výsledků Vašich testů.

Jste badatel zabývající se synestézií?

Jestliže jste výzkumný pracovník, můžete odkázat účastníky Vaší studie na tuto stránku a požádat je, aby pÅ™i registraci uvedli i Vaši emailovou adresu. Tato sada testů svým standardizovaným bodovacím systémem umožňuje kombinaci a srovnávání dat z různých laboratoÅ™í. Jestliže jste na pozvání synestetika obdrželi pozvánku Synesthete.org k zhlédnutí jeho výsledků testů, zadejte prosím uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo zasláno e-mailem a pÅ™ihlaste se zde.

Jestliže jste badatel a používáte MATLAB, dávám k dispozici Texsyn Toolbox, sbírku programů MATLAB vytvoÅ™ených v laboratoÅ™i laboratoÅ™i Dr. Davida Eaglemana k testování různých aspektů synestetických prožitků. KliknÄ›te prosím zde pro více informací a pro stažení programu.

Jestliže publikujete výsledky získané prostÅ™ednictvím online Baterie testů synestézie nebo Texsyn Toolboxu, citujte, prosím: David M. Eagleman, Arielle D. Kagan, Stephanie S. Nelson, Deepak Sagaram, Anand K. Sarma. A standardized test battery for the study of Synesthesia. Journal of Neuroscience Methods, 2007 Jan 15;159(1):139-145. [kliknÄ›te zde pro stažení pdf souboru] Prosím, ohlaste chyby v online softwaru nebo v programech MATLAB na adrese admin@synesthete.org.

Kniha

Více informací o synestézii najdete v této naší knize: Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia