The Synesthesia Battery

Domů | Login


Synesthete.org has been moved to the University of Sussex. There is no technical support but if you find problems please submit a bug report to our online bug report form.

Co je synestézie?

Synestézie se projevuje prolínáním pocitku pri smyslovém vnímání: stimul v jednom smyslovém orgánu (napr. sluchu) mimovolne vyvolá pocitek/prožitek v dalším smyslovém orgánu (napr. zraku). Stejne tak vnímání tvaru (napr. písmena) muže vyvolat neobvyklý vjem v témž smyslovém orgánu (napr. barvu).

Co je to Baterie test? synestézie?

Tato baterie poskytuje standardizovaný soubor otázek, testu a merení. Toto testování je k dispozici všem badatelum ci synestetikum, kterí ho mohou vyuzít pro úcely svého výzkumu. Vaše údaje budou zcela duverné, budete je moci pouzít pouze Vy a výzkumný pracovník, pokud uvedete jeho platnou e-mailovou adresu.

Jste jiz zaregistrován/a?
Přihlaste se zde

E-mail:
Heslo:
 Zapomněl/a jste heslo?

Take The Pretest

Register As Synesthete

Preview The BatteryChange Language?

english german italian chinese french hebrew russian czech greek korean turkish

Jste synestetik?

Nejste si jist/a, že jste synestetik? Chcete-li znát odpověď, kliknÄ›te sem a odpovÄ›zte na pár úvodních otázek. Jestliže si myslíte, že jste synestetik (nebo jste pÅ™esvÄ›dčen/a, že byste jím mohl/a být), zaregistrujte se zde a začnÄ›te s dotazníkem. Po ukončení dotazníku budete automaticky pÅ™esmÄ›rováni na on-line softwarové testy, pÅ™íslušné pro Váš typ synestézie.

Jestliže jste již dÅ™íve vyplnil/a nÄ›které z testů nebo byste rád/a pokračoval/a s nedokončenou sadou,  pÅ™ihlaste se zde k dokončení sady a k zobrazení výsledků Vašich testů.

Jste badatel zabývající se synestézií?

Jestliže jste výzkumný pracovník, můžete odkázat účastníky Vaší studie na tuto stránku a požádat je, aby pÅ™i registraci uvedli i Vaši emailovou adresu. Tato sada testů svým standardizovaným bodovacím systémem umožňuje kombinaci a srovnávání dat z různých laboratoÅ™í. Jestliže jste na pozvání synestetika obdrželi pozvánku Synesthete.org k zhlédnutí jeho výsledků testů, zadejte prosím uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo zasláno e-mailem a pÅ™ihlaste se zde.

Jestliže jste badatel a používáte MATLAB, dávám k dispozici Texsyn Toolbox, sbírku programů MATLAB vytvoÅ™ených v laboratoÅ™i laboratoÅ™i Dr. Davida Eaglemana k testování různých aspektů synestetických prožitků. KliknÄ›te prosím zde pro více informací a pro stažení programu.

Jestliže publikujete výsledky získané prostÅ™ednictvím online Baterie testů synestézie nebo Texsyn Toolboxu, citujte, prosím: David M. Eagleman, Arielle D. Kagan, Stephanie S. Nelson, Deepak Sagaram, Anand K. Sarma. A standardized test battery for the study of Synesthesia. Journal of Neuroscience Methods, 2007 Jan 15;159(1):139-145. [kliknÄ›te zde pro stažení pdf souboru] Prosím, ohlaste chyby v online softwaru nebo v programech MATLAB na adrese admin@synesthete.org.

Kniha

Více informací o synestézii najdete v této naší knize: Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia

Or, Synesthesia: A Very Short Introduction