The Synesthesia Battery

Domů | Login


SITE NO LONGER FUNCTIONING - There is no technical support For 13 years the Synesthesia Battery has supported the synaesthesia community by providing online testing open to all. It has supported a vast number of science paper and allowed individual synaesthetes to better understand their own experiences. The system was built around Flash, and sadly, Flash is being phased out. Many browers have now disabled it meaning that the site has stopped working for many users and will soon stop fully for all. Put simply, the site does not work as it did and Synesthete.org has no technical support. We cannot resolve this problem and cannot take email questions from users – because we have no way to turn back the clock on Flash. We advise you not to use the site. Or if you do, users are therefore responsible for using it in its current state; we advise you check before you administer to participants because it is likely not to work or not to provide data. We have initiated a rewriting of the script from scratch and hope to have that available at a date as-yet-unknown.

Co je synestézie?

Synestézie se projevuje prolínáním pocitku pri smyslovém vnímání: stimul v jednom smyslovém orgánu (napr. sluchu) mimovolne vyvolá pocitek/prožitek v dalším smyslovém orgánu (napr. zraku). Stejne tak vnímání tvaru (napr. písmena) muže vyvolat neobvyklý vjem v témž smyslovém orgánu (napr. barvu).

Co je to Baterie test? synestézie?

Tato baterie poskytuje standardizovaný soubor otázek, testu a merení. Toto testování je k dispozici všem badatelum ci synestetikum, kterí ho mohou vyuzít pro úcely svého výzkumu. Vaše údaje budou zcela duverné, budete je moci pouzít pouze Vy a výzkumný pracovník, pokud uvedete jeho platnou e-mailovou adresu.

Jste jiz zaregistrován/a?
Přihlaste se zde

E-mail:
Heslo:
 Zapomněl/a jste heslo?

Take The Pretest

Register As Synesthete

Preview The BatteryChange Language?

english german italian chinese french hebrew russian czech greek korean turkish

Jste synestetik?

Nejste si jist/a, že jste synestetik? Chcete-li znát odpověď, kliknÄ›te sem a odpovÄ›zte na pár úvodních otázek. Jestliže si myslíte, že jste synestetik (nebo jste pÅ™esvÄ›dčen/a, že byste jím mohl/a být), zaregistrujte se zde a začnÄ›te s dotazníkem. Po ukončení dotazníku budete automaticky pÅ™esmÄ›rováni na on-line softwarové testy, pÅ™íslušné pro Váš typ synestézie.

Jestliže jste již dÅ™íve vyplnil/a nÄ›které z testů nebo byste rád/a pokračoval/a s nedokončenou sadou,  pÅ™ihlaste se zde k dokončení sady a k zobrazení výsledků Vašich testů.

Jste badatel zabývající se synestézií?

Jestliže jste výzkumný pracovník, můžete odkázat účastníky Vaší studie na tuto stránku a požádat je, aby pÅ™i registraci uvedli i Vaši emailovou adresu. Tato sada testů svým standardizovaným bodovacím systémem umožňuje kombinaci a srovnávání dat z různých laboratoÅ™í. Jestliže jste na pozvání synestetika obdrželi pozvánku Synesthete.org k zhlédnutí jeho výsledků testů, zadejte prosím uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo zasláno e-mailem a pÅ™ihlaste se zde.

Jestliže jste badatel a používáte MATLAB, dávám k dispozici Texsyn Toolbox, sbírku programů MATLAB vytvoÅ™ených v laboratoÅ™i laboratoÅ™i Dr. Davida Eaglemana k testování různých aspektů synestetických prožitků. KliknÄ›te prosím zde pro více informací a pro stažení programu.

Jestliže publikujete výsledky získané prostÅ™ednictvím online Baterie testů synestézie nebo Texsyn Toolboxu, citujte, prosím: David M. Eagleman, Arielle D. Kagan, Stephanie S. Nelson, Deepak Sagaram, Anand K. Sarma. A standardized test battery for the study of Synesthesia. Journal of Neuroscience Methods, 2007 Jan 15;159(1):139-145. [kliknÄ›te zde pro stažení pdf souboru] Prosím, ohlaste chyby v online softwaru nebo v programech MATLAB na adrese admin@synesthete.org.

Kniha

Více informací o synestézii najdete v této naší knize: Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia

Or, Synesthesia: A Very Short Introduction